CoViA Oktatóközpont

Adatvédelmi nyolatkozat

Főcímek

Okleveles tanúsítványt nyújtó képzések >>

Könyvkereskedés >>

Hírek >>

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A CoViA Oktatóközpont adatvédelmi nyilatkozata

Ez az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a CoViA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Üzemeltető) által a http://www.covia.hu URL alatt üzemeltetett Oktatási Portálra (Weboldal) vonatkozik, az Üzemeltető más online vagy offline webhelyeire, termékeire vagy szolgáltatásaira nem érvényes. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az adatvédelmi nyilatkozatot. A Weboldal használatának megkezdésével Ön elfogadja a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeit.

Az Üzemeltető mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. A webhely legtöbb lapját Ön úgy is meglátogathatja, hogy nem ad meg magáról semmiféle információt. A kért szolgáltatások biztosításához egyes esetekben azonban szükség van bizonyos adatokra, amelyek tárolását és felhasználási módját ez a dokumentum hivatott ismertetni. A Weboldalon történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A Weboldalon rögzített adatok kezelője az Üzemeltető.

A személyes adatok összegyűjtése

Minden esetben jelezzük, ha olyan adatokra van szükségünk, amelyek segítségével azonosíthatjuk Önt (személyi adatok), illetve kapcsolatba léphetünk Önnel. Ilyen adatokra rendszerint akkor van szükségünk, ha belépéshez, e-mailben továbbított hírlevelek megrendeléséhez, korlátozott hozzáférésre fenntartott webhely meglátogatásához regisztráltatnia kell magát.

Az covia.hu számítógépe hardveréről és szoftvereiről is gyűjt adatokat. Ilyen adatok lehetnek például az Ön IP-címe, böngészőjének típusa, operációs rendszere, tartományneve, látogatásainak időpontjai és a hivatkozó webhelyek címei. Ezek az adatok a szolgáltatás működtetésére, minőségének fenntartására és az covia.hu használatával kapcsolatos általános statisztikai adatok összegyűjtésére szolgálnak.

Az covia.hu arról is információt gyűjt, hogy mely lapokat látogatták ügyfelei az covia.hu webhelyein belül. Ezeket a látogatási adatokat csak egyéni azonosítószámokkal társítja a rendszer, így azok személyes adatokhoz csak akkor kapcsolhatók, ha ehhez a felhasználók hozzájárulásukat adják (ennek módját ezen dokumentum további részei ismertetik).

A személyes adatok felhasználása

Személyes adataira elsősorban az alábbiak miatt van szükség:

 • Igényeinek valóban megfelelő webhelyet hozhatunk létre.
 • Olyan szolgáltatásokat (hírleveleket, eseményeket, képzéseket, könyvújdonságokat) nyújthatunk, amelyekre szüksége van, vagy szívesen megvásárol.
 • Az Ön igényeihez közelebb álló adattartalmat hozhatunk létre, és juttathatunk el Önhöz.
 • Az adatok segítségével különleges ajánlatokra, frissített információira és más új szolgáltatásokra hívjuk fel az Ön figyelmét.
 • Ezen információk alapján tesszük elérhetővé a webhely megfelelő, korlátozott hozzáférésű részeit.
 • Az Üzemeltető ezenkívül bizonyos korlátozott szolgáltatásait más vállalatokra bízza, beleértve a termékcsomagolást, a termékek postázását és házhoz szállítását, a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos vevői kérdések megválaszolását, a postai küldemények feladását, valamint az eseményekkel kapcsolatos regisztrációt. Csak a szolgáltatáshoz feltétlenül szükséges információt bocsátjuk az imént említett tevékenységeket végző vállalatok rendelkezésére. A kapott adatokat ezek a cégek semmilyen más célra nem használhatják fel.

  Az Ön által a Weboldal használata során megadott és egyébként az Üzemeltetőhöz került személyes adatok kezelése tekintetében az Üzemeltető maradéktalanul betartja az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről szóló 226/2003. (XII. 13.) Kormányrendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit és előírásait. Az Üzemeltető ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli, amelyhez a felhasználó kifejezett hozzájárulását adta. Az Üzemeltető a tudomására jutott személyes adatokat nem teszi a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét, illetve amikor a személyes adat megadása kifejezetten a Weboldalon való nyilvános közzététel céljából történt (például hozzászólás vagy hirdetés) illetve amennyiben az adatoknak az Üzemeltető cégcsoportjába tartozó másik társasághoz történő továbbítása a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt és az Ön által engedélyezett adatkezelési célok teljesítéséhez szükséges.

  Ennek megfelelően Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltető az Ön adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott és Ön által engedélyezett adatkezelési célok teljesítése érdekében adatfeldolgozási műveletek végzése céljából a vonatkozó jogszabályi követelmények betartásával kezelje.:

  A személyes adatok ellenőrzése

  A regisztráláskor (vagy más úton) megadott személyes adatokat az covia.hu nem osztja meg harmadik féllel az Ön engedélye nélkül – ez alól csak a már említett esetek jelentenek kivételt. Az adatokat csak a fent ismertetettek szerint használjuk fel.

  Az Üzemeltető bizonyos időközönként olyan e-maileket is küldhet Önnek, amelyekben a kért termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai jellegű kérdésekről tájékoztatja. Ezeket az értesítéseket nem lehet lemondani, mivel a választott szolgáltatás fontos összetevői.

  A felhasználót megilletik továbbá a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény által biztosított jogorvoslati és egyéb jogok is, így például a felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha személyes adatának felhasználása közvetlen üzletszerzés céljára történik és amennyiben az adatkezelő intézkedésével nem ért egyet, vagy egyébként jogai sérelme esetén bármikor bírósághoz fordulhat illetve az adatvédelmi biztos intézkedését kezdeményezheti.

  A személyes adatok védelme

  Az covia.hu szigorú elvek szerint védi a felhasználók személyes adatait, és teljes mértékben az általuk megadottak szerint jár el. Számos különféle biztonsági technológiát és eljárást alkalmaz a személyes adatok illetéktelen hozzáférésének, felhasználásának vagy közzétételének megakadályozására. Az Ön által megadott személyes adatokat például ellenőrzött létesítményekben elhelyezett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon tárolja. A bizalmas adatok interneten történő továbbításakor pedig SSL (Secure Socket Layer) protokoll alapú titkosítással biztosítja azok védelmét.

  Az Üzemeltető a felhasználó által a Weboldal igénybe vételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy egy felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során vagy egyébként más személyes adatait adja meg, a Weboldalon nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte illetve a Weboldal használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint a fenti magatartásokat megvalósító személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

  Leiratkozás

  A szabályozásoknak megfelelően lehetőséget biztosítunk arra, hogy az üzemeltető által az CoViA Oktatásiközpont portálján kezelt adatait töröltesse. Amennyiben szeretné megszüntetni az covia.hu regisztrációját, kérjük írjon egy e-mailt erről a következő címre (covia.hu) arról a címről, amelyen regisztrálva van a portálon. Amennyiben adatai törlését kéri, minden általunk tárolt adatot törlünk, azok későbbi visszaállítására nem lesz lehetőség. Kérjük, ezt vegye figyelembe a törlési kérelem elküldése esetén.

  A cookie-k használata

  A webhely meglátogatásakor a rendszer cookie-t helyez el az ügyfél számítógépének merevlemezén, feltéve, hogy ez a lehetőség engedélyezve van a böngészőprogramban. A cookie-k egyik célja a fentiekben már ismertetett látogatási adatok összegyűjtése.

  A cookie-k segítségével rögzítjük az ügyfelek által elolvasott hírlevelekre mutató hivatkozásokat is. Ez alapján biztosak lehetünk abban, hogy olyan információkat küldünk ügyfeleinknek, amelyeket valóban el kívánnak olvasni. Ezeket az információkat összesített formában rögzítjük, és nem társítjuk személyes adatokkal.

  A cookie elküldéséhez a rendszer webes jelküldést, más néven műveletcímkéket (tiszta GIF-technológiát) vesz igénybe. Ennek segítségével megállapítható, hogy hány látogató kattintott valamely covia.hu weblapon a fontosabb összetevőkre (például hivatkozásokra vagy képekre). Azcovia.hu nem használja ezt a technológiát a személyes azonosító adatokhoz történő hozzáférésre, segítségével csak összesített statisztikai adatokat gyűjt az covia.hu webhelyek látogatottságáról. Az összesített webhelystatisztikákat az covia.hu megoszthatja ugyan a partnercégekkel, más vállalatok azonban nem helyezhetnek el tiszta GIF-képeket az covia.hu webhelyein.

  Ha böngészőjében letiltja az covia.hu webhelyekről származó cookie-k fogadását, a weblapok szövege látható ugyan a képernyőn, de az esetleges saját beállítások nem jelennek meg, és a webhely nyújtotta szolgáltatásokra sem tud előfizetni.

  A nyilatkozat módosítása
  A covia.hu bizonyos időközönként módosítja a jelen nyilatkozatot. A módosítást követően a lap tetején látható módosítási dátumot is megváltoztatja. Amennyiben a nyilatkozat tartalma megváltozik, a covia.hu jól látható módon fogja felhívni arra a figyelmet a webhelyen.

  További információ

  Az Üzemeltető szívesen fogadja a jelen nyilatkozattal kapcsolatos észrevételeket, amelyeket e-mailben vagy az alábbi postacímre juttathat el hozzánk:

  CoViA Oktatási Üzletág
  1188 Budapest
  Gyöngyvirág utca 15/c.

   

  Rólunk | Site Map | Adatvédelem | Kapcsolat | ©2007 CoViA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.